Connect with us

Bilimsel Çalışmalarım

2018 yılında doktora başlamamla birlikte bilimsel yayınlar yapmaya başladım ve onları sizlerle de buradan paylaşmaktan mutluluk duyuyorum.


Twenty Years of Research on Mixed Methods – 2020

The study focused more on resource impacts, the most cited countries, keyword plus cloud, co-occurrence network, co-citation, author collaboration. The study results in a discussion about the use of mixed methods on the part of future studies.

İş Performansının Kişilik Özelliklerine Göre İncelenmesi – 2019

Bu çalışmada kişilik özelliklerinin bireysel iş performansı üzerindeki etkisi bir model üzerinde test edilmiştir.

İş Tatmini ve İş Performansı İlişkisi Çalışmalarının Sistematik Analizi – 2019

Bu çalışmada iş tatmini ve iş performansı ilişkisi ile ilgili yapılan bilimsel çalışmalar bibliyometrik yöntemle analiz edilmiştir.

Kompleks Problem Çözme Üzerine R Programı ile Bir Bibliyometrik Analiz – 2019

Son 30 yılda, karmaşık problem çözme etiketi altında Avrupa’da düşünme ve problem çözme psikolojisinin yeni bir parçası ortaya çıkmıştır. Bu makale geniş bakış açısı ile konu ile ilgili kavramların gözden geçirilmesini sağlamaktadır.

Bağlanma Stillerinin İş Performansı Üzerine Etkisi – 2018

Bu çalışma ile bağlanma stilleri ve iş performansı ayrı ayrı detaylı incelendikten sonra iki kavramın birlikteliğinin örgütlerdeki yansımaları ortaya konmaya çalışılmıştır.